نوشته ی(من ترا برای......)از خانم اليزابت بارن است که

از کتاب؛ يک دقيقه برای خودم؛نوشته اسپنسر جانسون

گرفته ام از تحسين مهرداد عزيز شرمنده شدم و واجب ديدم

اين مطلب را بگويم .خواندن اين کتاب را جالب و واجب ميدونم

شاد و پاينده باشيد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید