# پرشین_بلاگ
               ستاره چيدن را فرصتی می خواهم                                                              رخصتی! اگر چه نا چيز.                دستهای نا توانم را بگير وتا به اوج؛تا بلندای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
            بارها من ارزو کرده ام يک ستاره در سراب اسمان شوم             يا چو روح برگزيدگان همنشين خامش فرشتگان شوم.             ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
            هر چی می نويسم فرستاده نميشه شاد بايد سکوت کنم؟
/ 0 نظر / 0 بازدید
      سال نو مبارک                        ايا تصميمی برای بهتر شدن داريم؟
/ 0 نظر / 0 بازدید
                  تو رفته ای واينجا غبار سنگينی از دلتنگی نشسته است.                  تو  رفته ای و اينجا همه در های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
سياوش کسرايي       داربست   من داربست گوشه این باغ بی گلم ای نو دمیده تاک از جنگل بزرگم و در این زمین سخت نشسته ام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید